HU | EN

Services

Price
list

Download price list (PDF)

Áraink tájékoztató jellegűek, egyéni árajánlatot személyesen rendelőinkben, konzultáció után adunk. A konzultáció árát a további kezelések árából levonjuk. Szolgáltatásainknál a részletekre kattint- va tájékozódhat a kezelés menetéről.

DENTAL TREATMENTS
Consultation, treatment plan 10 000 HUF
Cleaning, supragingival scaling 15 000 - 20 000 HUF
Esthetic filling » 20 000 HUF
Esthetic filling » 25 000 HUF
Frontal composite restauration with premium quality material 35 000 HUF
Root Canal Treatment (front) » 40 000 HUF
Root Canal Treatment (premolar) 45 000 HUF
Root Canal Treatment (molar) 50 000 HUF
Régi gyökértömés eltávolítása 15 000 HUF
Gyökérkezelés operációs mikroszkóppal: frontfog 70 000 HUF
Gyökérkezelés operációs mikroszkóppal: kisőrlő 80 000 HUF
Gyökérkezelés operációs mikroszkóppal: nagyőrlő 90 000 HUF
Régi gyökértömés eltávolítása operációs mikroszkóppal 30 000 HUF
Dental Post » 30 000 HUF
Esthetic inlay, onlay » 70 000 HUF
Ceramic inlay-onlay/veneer 70 000 HUF
Esthetic crown (full ceramic) » 75 000 HUF
Metal ceramic crown, bridge (one tooth) 50 000 HUF
Cirkon ceramic crown, bridge (one tooth), without metal core, with computer assisted making » 75 000 HUF
Temporary crown, bridge (chair side) » 5 000 - 10 000 HUF
Temporary crown, bridge (one tooth) -long lasting CAD-CAM » 13 000 HUF
Bleaching - ZOOM (in office) » 120 000 HUF
Bleaching - ZOOM (at home) » 60 000 HUF
Closed curettage (subgingival scaling) » 20 000 HUF
Full Denture » 160 000 HUF
Fémlemezes fogsor 180 000 HUF
Fogsor alábélelés 30 000 HUF
Fix and removable prothesis individual
Bite splint/night guard 30 000 HUF
Kétoldali betétcsere kivehető fogpótlásban 30 000 HUF
Clips (ideiglenes fogpótlás) 25 000 HUF
   
ORAL SURGERY
Consultation, treatment plan 10 000 HUF
Extraction » 20 000 - 25 000 HUF
Open extraction » 35 000 HUF
Extraction of wisdom tooth » 25 000 - 30 000 HUF
Open extraction of wisdom tooth 45 000 HUF
Apicectomy » 35 000 HUF
Crown lengthening » 25 000 HUF
Open curettage (one quadrant) 35 000 HUF
Vestibuloplasty » 30 000 HUF
   
DENTAL IMPLANTS
Implant release (uniformly) 10 000 HUF
ASTRA TECH
Implant 180 000 HUF
Implant abutment (without the crown) 60 000 HUF
Crown (ont he implant) 60 000 HUF
DENTIS / DENTIS SQ
Implant 140 000 HUF / 170 000 HUF
Implant abutment (without the crown) 40 000 HUF
Crown (ont he implant) 60 000 HUF
ALPHA BIO
Implant 120 000 HUF
Implant abutment (without the crown) 30 000 HUF
Crown (ont he implant) 60 000 HUF
Fix and removable or removable implant prothesis individual
Bone grafting individual
Sinus elevation individual
   
GYERMEKFOGÁSZAT
Consultation 5 000 HUF
Polírozás (fluoridos pasztával) 5 000 HUF
Fogkőeltávolítás 10 000 - 15 000 HUF
TEJFOGAK
Ecsetelés (érzékenység/caries) Bifluorid 5 000 HUF
Elcsiszolás 5 000 HUF
Tejfog eltávolítása 5 000 - 10 000 HUF
Tejfogtömés (üvegionomer – hosszútávú ideiglenes) 10 000 HUF
Tejfogtömés (fogszínű/színes kompomer, kompozit) 10 000 HUF
Trepanálás 5 000 HUF
Pulpotomia / ún. gyökértömés (N2) 8 000 HUF
FRISSEN ELŐTÖRT MARADÓ FOGAK
Barázdazárás/kiterjesztett barázdazárás/kis tömés 10 000 HUF
Gyógyszeres tömés (üvegionomer, Cariosan) 12 000 HUF
Pulpotomia/apexificatio 10 000 HUF
Gyógyszercsere Ca(OH)2 5 000 HUF
Traumás sérülés, sodort acélíves/nitinol íves sínezés esetfüggő
Tej/maradó fog carieses/traumás okból celluloid koronás gyógyrestauráció 17 000 HUF
Helyfenntartó készülék 27 000 HUF
Maradó fogak ellátása felnőtt árlista szerint!
   
FOGSZABÁLYOZÁS
Konzultáció ingyenes
Kezelési terv (amennyiben a kezelés megvalósul, beszámítjuk) 15 000 - 20 000 HUF
Kivehető készülék 70 000 - 100 000 HUF /készülék átadásakor
Alkalmankénti kontroll 5 000 HUF
Fix (ragasztott) készülék állcsontonként (fém) 250 000 HUF
Fix (ragasztott) készülék állcsontonként (esztétikus/fogszínű) individual
Alkalmankénti kezelés, kontroll, ívcsere 10 000 - 12 000 HUF
   
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS
Sürgősségi felár 10 000 HUF
Az árak tájékoztató jellegűek, minden páciens esetében egyénileg módosulhatnak, mert sok kiegészítő eszközre lehet szükség.
Újdonság, az átlátszó sínnel történő (amerikai) kezelés: INVISALIGN

Actualities

New entrance directly from the street

Useful information

What does dental implant mean?

Artificial tooth root, generally of titanium, which completely replaces the function of the natural root and is completely invisibly integrated into the jaw. Implants can be used...


Last modified: 2022-05-20