HU | EN

Services

Price
list

Az alábbiakban felsorolt szolgáltatásaink csak a leggyakrabban előforduló fogászati és szájsebészeti kezelések. Természe- tesen egyéb esetekben is állunk ren- delkezésükre, ezekről felvilágosítást tele- fonon vagy személyesen rendelőinkben kaphat.

ORAL SURGERY » Extraction, open extraction

Fogeltávolítást egyrészt abban az esetben végzünk, amikor a fog körül olyan mértékű gyulladás áll fenn, hogy sem gyökérkezeléssel, sem kürettálással nem menthető meg, másrészt, ha olyan mértékben letört vagy szuvas a fog, hogy arra már korona sem helyezhető.

Egyszerű fogeltávolításnál érzéstelenítő adása után fog- vagy gyökérfogóval eltávolítjuk a fogat.

Feltárásra akkor van szükség, ha nagymértékben tört a fog, esetleg már csak a gyökere van a csontban, vagy amikor a fog valamilyen oknál fogva előtörésre képtelen. Ekkor steril körülmények között, az ínyen ejtett kis metszéssel hozzáférünk a csonthoz és az abban lévő foghoz vagy gyökérhez, amelyet így eltávolítunk. Ezután varratot helyezünk a feltárás helyére, amelyet egy héttel a beavatkozás után távolítunk el.

« Back

Actualities

New entrance directly from the street

Useful information

What does dental implant mean?

Artificial tooth root, generally of titanium, which completely replaces the function of the natural root and is completely invisibly integrated into the jaw. Implants can be used...


Last modified: 2021-10-16