HU | EN

Services

Price
list

Az alábbiakban felsorolt szolgáltatásaink csak a leggyakrabban előforduló fogászati és szájsebészeti kezelések. Természe- tesen egyéb esetekben is állunk ren- delkezésükre, ezekről felvilágosítást tele- fonon vagy személyesen rendelőinkben kaphat.

DENTAL TREATMENTS » Dental Post

Olyan fogpótlás, mely a gyökércsatornába vezetett csap segítségével van elhorgonyozva és így pótoljuk a fog hiányzó koronai részét. Akkor alkalmazzuk, ha nagyméretű szuvasodás vagy trauma hatására túl sok foganyagrész hiányzik, és nincs elegendő ép rész amihez a tömőanyagot tehetnénk. Gyakorlatilag a csappal és a tömőanyaggal egy műcsonkot készítünk melyet megfelelő preparálás után korona pótlással látunk el. Gyökércsapot kizárólag gyökértömött fogakba tehetünk. Előfeltétele, hogy a meglévő foganyagrész valamivel az íny felett legyen és a gyökér méret is megfeleljen a csapberagasztás feltételeinek. Elengedhetetlen továbbá a megfelelő gyökértömés és gyulladásmentes csontkörnyezetben lévő stabil gyökér.

Rendelőnkben többnyire üvegszálas gyári csapokat alkalmazunk, melyek fehér színük miatt nagy előnyt jelentenek esztétikus korona pótlások alá.

Csapkészítés lépései:

  1. Megfelelően előkészítjük a fog megmaradt koronai részét, megtisztítjuk minden szuvas résztől
  2. Speciális fúrókkal eltávolítunk elegendő méretű gyökértömés rész ügyelve arra hogy a csúcsi részt ne sértsük a megfelelő lezárás érdekében
  3. A csapragasztó rendszernek megfelelően előkészítjük a fogat és a ragasztóval behelyezzük a csapot
  4. A csap kiálló részéhez és a meglévő foganyaghoz rétegezve tömőanyagot helyezünk úgy, hogy egy műcsonkot kapjunk

« Back

Actualities

New entrance directly from the street

Useful information

What does dental implant mean?

Artificial tooth root, generally of titanium, which completely replaces the function of the natural root and is completely invisibly integrated into the jaw. Implants can be used...


Last modified: 2021-10-16