HU | EN

Services

Price
list

Az alábbiakban felsorolt szolgáltatásaink csak a leggyakrabban előforduló fogászati és szájsebészeti kezelések. Természe- tesen egyéb esetekben is állunk ren- delkezésükre, ezekről felvilágosítást tele- fonon vagy személyesen rendelőinkben kaphat.

DENTAL TREATMENTS » Esthetic inlay, onlay

Betétet a következő esetekben készítünk: Ha a fog koronai részéből nagyon sok hiányzik és már töméssel nem lehet felépíteni vagy ha nem lehet megfelelő kontaktpontot kialakítani, illetve gyökérkezelt fogak esetében, gyökértömést követően, hogy megvédjük a fogat a töréstől, amely a gyökérkezelés folyamán törékenyebbé vált.

A kezelés menete: Megfelelő fúróval előkészítjük a fogat, lenyomatot veszünk, majd a fogtechnikus elkészíti a betétet a kiöntött gipszmintára. Az elkészült betét pontosan kiegészíti a fog hiányzó részét, speciális cementtel ragasztjuk be a fogba.

Anyaga szerint lehet gradia, porcelán, arany, aranyszegélyes porcelán.

Inlay készül, amikor a fog csücskei megtarthatóak, nem veszélyezteti a törés őket, ilyet készítünk például a megfelelő kontaktpont kialakítására.

Onlay készül, amikor már egy csücsköt is be kell vonnunk a betét készítésébe. Gyökérkezelt fogaknál választjuk gyakran ezt a típust ,és nem ritka, hogy a fog védelmében minden csücsköt bevonunk.

Gradia: A Gradia, a betét anyagának egy típusa. Rugalmassága és esztétikája miatt kedvelt nagyon. Ez az anyag fényre kötő, kemény műanyag, ami a porcelánhoz hasonló áttetszőséggel rendelkezik, mégis nagy előnye, hogy rugalmas.

 

« Back

Actualities

New entrance directly from the street

Useful information

What does dental implant mean?

Artificial tooth root, generally of titanium, which completely replaces the function of the natural root and is completely invisibly integrated into the jaw. Implants can be used...


Last modified: 2021-10-16